Zakladatel školy

Ing. Jaroslav Bako (22.02.1950 – 19.03.2010), zakladatel Bakovy školy numerologie, se narodil ve Fiľakovu jako první ze tří dětí. Vystudoval SVŠT v Bratislavě a techniku si rozšířil o pedagogické vzdělání. Mezi lety 1975-1992 prošel několik zaměstnání, od učitele technických předmětů přes asistenta ředitele až po ředitele podniku.DSCF0500

K zásadnímu obratu v jeho životě došlo v roce 1992 po setkání s profesorem Julienem Garavelem v Paříži, na jeho doporučení se vydal na cestu hledání využití přirozených vloh člověka v praktickém životě prostřednictvím numerologie. Tehdy se také objasnila a našla využití jeho velká záliba, už od raného dětství sbíral tematické encyklopedie, knihy o olympijských hrách a měl zájem o data narození významných osobností vůbec.

Do numerologie se i přes těžké začátky zabral natolik, že se stává nedílnou součástí jeho života, od začátku k ní přistupuje pragmaticky, s vědeckým přístupem – svá zkoumání a bádání zakládá na statistice a ověřitelných a ověřovaných faktech. Provedl více než sto tisíc numerologických rozborů, nesčetně přednášek, jeho kurzy absolvovalo přes 7 tisíc posluchačů.

Ovládal několik cizích jazyků, jeho klienty byli lidé nejen z ČR a SR a Maďarska, ale i z Německa, Švýcarska, USA, Austrálie, Ruska a Japonska.

Velice rád pomáhal svými všestranně zpracovanými a důkladnými rozbory lidem řešit praktické životní situace, též vztahové záležitosti v rodině, partnerských a pracovních vztazích.

Vytrvalosti, se kterou se své práci věnoval, se naučil na překážkové dráze, atletiku provozoval závodně 20 let. Ve sportu se podílel mj. i na zpracování nejvhodnějších sestav mužstev hokejových reprezentantů (Nagano).

Po jeho odchodu převzala „štafetu“ Bakovy numerologické školy jeho žena, Eva Baková.