Vedení školy

Eva Baková (6.5.1969), ředitelka Bakovy školy numerologie, narozena ve Velkém Meziříčí jako třetí z pěti dětí, maturovala na chemicko-technologické průmyslové škole. Poté si rozšířila vzdělání v oblastizdravotnictví, pedagogiky, psychoterapie. Dlouhodobě se vrcholově věnovala sportovnímu parašutismu, v roce 1987 byla vyhodnocena jako nejlepší sportovec okresu Zlín. Pracovala v koželužnách Svitu Otrokovice, postupně v dělnických, administrativních i technických profesích, až po manažerku velkoobchodu s obuví. Po těžké autonehodě svého prvního manžela přerušila kariéru, aby mohla pečovat o těžce nemocného. V letech 1997 – 1999 se věnovala obchodu a poradenství v oblasti zdravého životního stylu, hlavně výživy.

V roce 1989 po klíčovém setkání s jogínem a šamanem Jiřím Baroušem z Uherského Hradiště a jím položené zásadní otázce „Kdo jsi?“ se rozhodla vydat cestou poznání. Cestou, o které se dozvěděla, že může být i velmi bolestivá. Začala více uvažovat o souvislostech dějů vnějších, i jejich vnitřní podstatě.

Od roku 1990 se systematicky zabývá praktickou filosofií, studiem duchovních principů, vztahy mezi fyzikálními a duchovními zákonitostmi, dále se ve volném čase zabývá studiem a praktickou aplikací alternativní medicíny, prevencí nemocí, metapsychologií, zkoumáním vztahů a zákonitostí mezi psychikou člověka, jeho fyzickou konstelací, zdravotním stavem a schopnostmi seberealizace. Tyto poznatky pak doladila studiem numerologie. Od roku 1999 pracuje profesionálně jako osobní poradkyně a později i jako lektorka Bakovy školy numerologie.

Od roku 1999 také začala systematicky spolupracovat se svým partnerem a pozdějším manželem, ing. Jaroslavem Bakem (1950-2010) na tvorbě a ověření postupů Bakovy školy numerologie.

Po jeho odchodu v březnu 2010 navázala na jeho cestu zpracování a zkoumání výpočtů lidských povah, schopností a karmických cest a osudů.

Jejím úkolem je praktikovat, učit a dále rozpracovávat do filosofických souvislostí dílo Bakovy školy numerologie. Převzala vedení kurzů Bakovy školy numerologie a každoročních táborových setkání absolventů kurzů, které předtím mnoho let pořádala se svým životním druhem. Poskytuje numerologické rozbory, vyučuje metodám Bakovy školy numerologie, pořádá filosofické přednášky na téma Mojžíš a malá chyba s dalekosáhlými následky, Kdo jsme a kam jdeme? apod.

Díky svému studiu filosofie, životním zkušenostem a daru citlivého vnímání vede klienta k bytostnému uvědomění si příčin dějů, k porozumění a k pochopení (a tím i přijetí) životních peripetií, zdravotních problémů a často těžkých zkušeností.

Práce je jejím největším koníčkem. Velice ji naplňuje pomáhat lidem uvědomit si své životní poslání, plánovat a načasovat důležité události, řešit osobní i profesionální vztahy a díky možnostem této numerologické školy objevit a rozvinout si k tomu potřebné vrozené schopnosti a dovednosti.

To je často spojeno během osobního rozhovoru a numerologického rozboru s uvolněním stresu a napětí z nepochopení obtížné situace a nereálných očekávání. Tím může pak dojít k upřesnění a tvořivému nasměrování klienta na vlastní životní cestě...