Vedení školy

Do textu Životopis

Jmenuji se Eva Baková a narodila jsem se 6.5.1969 ve Velkém Meziříčí jako třetí z pěti dětí. Maturovala jsem na chemicko-technologické průmyslové škole. Poté jsem si postupně rozšířila vzdělání v oblasti zdravotnictví, pedagogiky, celostního koučinku, logoterapie, psychoterapie, numerologie, a čínské medicíny. Dlouhodobě jsem se vrcholově věnovala sportovnímu parašutismu a v roce 1987 jsem byla vyhodnocena jako nejlepší sportovec okresu Zlín.

V roce 1989 jsem se vědomě rozhodla vydat se cestou poznání. Cestou, o které jsem věděla jen to, že nevím, co znamená a kudy vede. Začala jsem více uvažovat o souvislostech dějů vnějších, i jejich vnitřní podstatě, což mě přivedlo ke studiu fyzikálních zákonitostí, přírodních věd a kvantové fyziky. Vydala jsem se cestou původních filozofů, kdy pozoruji a zkoumám život, jeho principy, krásu i možnosti, své postřehy pak praktikuji a ověřuji jejich platnost. Zkoumám vztahy mezi fyzikálními a duchovními zákonitostmi psychiky člověka, jeho fyzickou konstelací, zdravotní konstitucí a schopnostmi seberealizace.

Svoji profesní kariéru jsem začala ve Svitu Otrokovice, postupně od dělnických, technických i administrativních profesí, až po manažerku velkoobchodu s obuví. V roce 1996 se zásadní změnou v mé cestě stala těžká autonehoda prvního manžela, díky které jsem přerušila svoji dosavadní kariéru, abych mohla pečovat o těžce nemocného.

Měla jsem to štěstí, že jsem jej mohla 8 let provázet po těžkém úrazu hlavy, který byl dle lékařských vyšetření označen jako neslučitelný se životem. A přesto použitím náhledů na člověka jako bio-psycho-spirituální bytost se postupně navrátil do plnohodnotného života. Tato cesta mi pomohla vystudovat řadu oborů reflexologie, psychologie, psychosociálních věd, vývoje dítěte, neurofyzikálních metod i koučinku. Objevila jsem způsob, jak vzdělávat a podporovat v rozvoji podle odborníků nevzdělatelného člověka s poškozením mozku. Bylo třeba rok vedení, tři roky výchovy a čtyři roky koučinku než ze stavu „novorozence“ opět dozrál v sebevědomého a zralého jedince. Úspěch této naší spolupráce byl tak velký, že se mu podařilo opět navázat na přerušené dálkové studium a úspěšně složit maturitní zkoušku.

 

Bylo to to nejhodnotnější vzdělání, jakého se mi kdy mohlo dostat. Tehdy jsem také začala studovat práci s paradoxem a vytvořila tak svoji originální metodu přístupu k rozvíjení osobního potenciálu.

Mého osobitého přístupu k životu si začali všímat kolegové a žádali mě o rady. Svůj talent dodnes rozvíjím a za více než 30 let jsem realizovala přes 20 tisíc privátních klientských sezení nemluvě o množství seminářů a workshopů pro firmy i pro laickou veřejnost.

 

Zajímá mě člověk jako celostní bytost!