Potenciál roku 2018 12.5. - 13.5.2018 Košice

Místo: BioCentrum VIVA, Tranovského 7, Košice - Juh

Cena: 100,-Eur

Při platbě zálohy do 6.5.2018 je cena kurzu 80,-Eur .

Téma roku 2018 je energeticky natolik specifické, že stojí za to věnovat mu zvláštní pozornost. Neboť od toho, jak se k podnětům tohoto roku stavíme, se silně odvíjí naše další směrování a naše budoucí cesta. Díky exponenciálnímu vývoji poslední doby, který se dotýká vědomí lidstva, jako takového se dostáváme do tak silného energetického vlivu, že to má nepřehlédnutelný vliv na naše prožívání a náš život jako celek.

Na tomto kurzu se tedy budeme více zabývat otázkou naladění se na energii tohoto roku a uchopení toho, co nám chce a může nabídnout. Čekají nás mimo jiné témata jako jsou: trojjedinost člověka, sebe přijetí, vnitřní rodina (co to je, potkání se s ní, pochopení jejího zrcadlení ve vztazích s druhými), vztahy a vztahovost a další témata, která nás zajímají rozvedená do větší hloubky podstaty věci.

 

Úvodní přednáška ke kurzu Potenciál roku 2018:  https://www.youtube.com/watch?v=KdR-ouQj2e4

Přihláškový formulář

Zpracovávám...