O nás

Naše narození a numerologie

Narodili jsme se v určitém roce, měsíci, v jisté hodině a minutě dne. Konečně jsme tady. Pro náš život je důležité znát, jaké možnosti jsme s příchodem na svět dostali, protože dobré nebo špatné datum narození neexistuje.

Jak se ale vlastně hodnotí datum narození z biologického hlediska? Novým člověkem se dítě stává prvním samostatným nádechem po opuštění matčina lůna a přestřižení pupeční šňůry. Okamžikem narození, který určujeme s přesností na minuty, je tedy první nádech.

Každý den se na Zemi narodí víc než 100 tisíc dětí; každé z těchto dětí má ale jiné životní podmínky, jiné rodiče a působí na něj také jiné prostředí. Ve světě je sice mnoho lidí se stejným datem narození; každý člověk je však originál, protože v datu narození konkrétního člověka jsou obsaženy významné a jednoznačné informace o jeho osobnosti, o jeho vlohách a také možnosti jejich realizace v životě. To však platí pouze za předpokladu, že je toto datum přesně a správně zapsáno.

Moje zkušenosti z praxe ukazují, že někteří lidé mají až fatální obavy z negativních okolností, které jim přichystal „osud“. Mnoho let hledají správné uplatnění, rovnováhu v životě, v práci, v rodině a často žijí „sami proti sobě“. Jejich vnitřní nespokojenost pak vyústí například k návštěvě u numerologa nebo astrologa a společně pak hledají vhodné řešení jejich situace. Často je jim však jen přesněji definováno to, co už sami dávno vědí nebo tuší, ale bojí se připustit si to a rozhodnout se.

Většina lidí v průběhu života zažívá různé situace, a protože touží po úspěchu a spokojenosti, má velkou snahu poznat své předpoklady pro jejich dosažení. Abychom správně reagovali na běžné denní situace, vztahy s partnerem či vztahy s okolím v profesionálním a pracovním životě, je nutné znát nejen své schopnosti a možnosti psychiky, ale také možnosti našeho budoucího partnera a psychické možnosti jiných lidí kolem sebe. Vztahy, kde jeden pracuje na svém osobnostním růstu a druhý ustrne, se postupně dostávají do krize a obvykle také končí. Proto je tak důležitá souhra pracovní i rodinná, kdy se ve svém volném čase věnujeme svým zálibám a koníčkům. Známe-li totiž informace, které nám přináší datum narození, můžeme se na nejrůznější životní situace dobře připravit.

Pokud tedy jsme na život dobře připraveni a pohlížíme na něj vlastníma očima na základě našich přirozených schopností, nic nás nepřekvapí a zažíváme pocity uspokojení na mentální, citové a pracovní úrovni. Při rovnovážném a pozitivním myšlení a jednání vůči sobě i jiným lidem je také náš zdravotní stav dobrý. Nejsme-li ale na život dobře připraveni a pohlížíme-li na něj cizíma očima, zažíváme velmi často zklamání. Pokud totiž dostatečně neznáme svou psychiku, ubližujeme nevyváženým a destruktivním jednáním nejen sobě, ale i jiným, a z toho často vznikají zdravotní problémy v podobě úrazů, vážných onemocnění, autohavárií nebo přírodních katastrof. Tělo totiž nikdy neonemocní samovolně. Zdraví je tedy vždy odrazem naší psychiky.

Proto je důležité poznání, jak a především kdy využít svých schopností, aby naše zdraví zůstalo v pořádku až do vysokého věku.

Práce na vlastní psychice je tedy investice, která se nám mnohokrát vrátí a má velký význam pro náš další život.

ořez přidaný

Bakova škola numerologie - BŠN

Co nám nabízí Bakova škola numerologie Přirozeným…

Výuka-DSC05485

Výuka

Kurzy Kurz je systematická výuka numerologických pojmů v rozsahu 2 dnů.…

Analýzy-Fotografie0110

Numerologické analýzy

Je to rozpracování a interpretace profilu osobnosti formou osobní konzultace.…

Vedení školy

Vedení školy

Jmenuji se Eva Baková a narodila jsem se 6.5.1969 ve Velkém Meziříčí…

Zakladatel-DSCF0485

Zakladatel školy

Ing. Jaroslav Bako (22.02.1950 – 19.03.2010), zakladatel Bakovy školy numerologie, se…

Prezentace

Prezentace školy

Rozhlasové vysílání Vystoupení Evy Bakové dne 29.12.2011 v…