Numerologické analýzy

Je to rozpracování a interpretace profilu osobnosti formou osobní konzultace. Klient obdrží profesionální barevné numerologické materiály. Během obsáhlé a detailní diskuse jsou probírány osobní záležitosti, přirozené sklony, schopnosti a způsoby jejich využití v průběhu života, možnosti řešení náročných životních situací atd. Pro zachování kvality dává jedna osobní analýza prostor pro rozpracování osobního profilu maximálně 2 osob v rozsahu 1-2 hodin dle náročnosti rozpracované tématiky. Obsah diskuse je možné si nahrát na diktafon (buď vlastní, nebo numerolog může poskytnout diktafon s následným záznamem na CD). Seriózní příprava na hloubkovou analýzu vyžaduje od klienta, aby předem dodal všechny potřebné osobní údaje.

Samostatnou analýzou lze rozpracovat:

- partnerské vztahy, vhodnost partnerů vstupujících do manželství, výpočet termínu sňatku, možnosti řešení nepohody v partnerském spolužití, poznání osobního profilu obou partnerů pro harmonizaci vztahu, plánování rodičovství

- vztahy firemní nebo pracovní, jako je například volba povolání, hledání vhodných osob na konkrétní pracovní místo, výběr optimálního pracovního kolektivu z vypsaného konkurzu, atd.

- možnosti výběru vhodného studia na SOU, SOŠ, Gymnázium, VŠ. Při rozpracování profilu osobnosti dítěte navrhneme profesní orientaci směrem humánním, technickým, uměleckým nebo rukodělným. Na konzultaci je možné řešit vztahy mezi rodiči a dětmi poznáním jejich vzájemných charakterových vlastností, důvod neúspěšnosti studia od ZŠ po VŠ atd.

Konzultace ohledně rozsáhlých osobních, rodinných nebo firemních analýz, které vyžadují více hodin práce, se rozdělí do více dní.