Kurzy

Kurzy

Kurz je systematická výuka numerologických pojmů v rozsahu 2 dnů. Obsahem jsou jednotlivé tematické okruhy Numerologie I. - III.

Výuka kurzu numerologie probíhá formou přednášek tematického okruhu, přičemž k dalšímu tématu se přistupuje až po zvládnutí základních poznatků. Náročné učivo lze doplnit rozsáhlou diskusí v průběhu celého kurzu. Při práci se používají vícebarevná kuličková pera (tzv. propisky) na zakreslování a vyplňování jednotlivých mřížek. Dle možností posluchače je možná práce i s přenosným počítačem. Posluchači obdrží na začátku kurzu příslušná skripta a vypracované osobní barevné numerologické materiály (z tohoto důvodu požadujeme poskytnutí osobních údajů předem). Každý výukový den začíná krátkou meditací (cca 10 minut), výukový prostor dolaďuje a zároveň čistí soustava svíček. V průběhu kurzu se podává káva a čaj.

Na závěr kurzu posluchači obdrží certifikát o absolvování kurzu; tyto certifikáty o absolvování kurzů numerologie však neopravňují jejich držitele k provozování vlastních přednášek a výuky dle Bakovy školy numerologie. Přednášení a výuku podle specifických pravidel je možné za předpokladu splnění určitých podmínek dohodnout osobně s vedením školy numerologie.

V průběhu jednotlivých kurzů se pracuje se jménem, příjmením a vlastním datem narození. Pokud posluchač zná i hodinu a místo narození, pak se vypočítá i tzv. ascendent, který symbolizuje osobnost jedince, protože se pro každého z nás stává filtrem mezi vším, co se nachází uvnitř nás, a vším, co je ve vnějším světě.

Základní informace k účasti na kurzu

Přineste si barevná kuličková pera, tzv. propisky (modrou, červenou, zelenou, fialovou), poznámkový blok, přezůvky a jídlo na celý den. Pokud chcete, pak i hrneček na čaj nebo kávu.

Zálohu 1000,- Kč uhraďte z České Republiky na účet do ČSOB Praha, číslo účtu: 239 230 414/0300, 33,- € ze Slovenska na účet do ČSOB Bratislava, IBAN: SK80 7500 0000 0040 1211 1830 nejpozději 14 dnů před zahájením kurzu. Jako variabilní symbol napište své datum narození bez teček (vzor 04061959). Tento variabilní symbol je automaticky vygenerován i při vyplnění přihláškového formuláře.

Pokud se pro účast na kurzu rozhodnete v termínu kratším než 14 dnů před zahájením, informujte se o možnosti účasti na kontaktním telefonu.

Pokud vzniknou jakékoli nejasnosti nebo potřebujete-li získat další informace, volejte nebo pište na kontakty.

Termíny kurzů duchovního rozvoje naleznete: ZDE
Potenciál 2018

Potenciál roku 2018 a vztahy 13.10. - 14.10.2018 Košice

Místo: BioCentrum VIVA, Tranovského 7, Košice - Juh Cena: 100,- Eur Při…

NRL-333

Numerologie III. 20.10. - 21.10.2018 Bratislava

Místo: Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, Universal McCann, 5. poschodí.…

NRL-12

Numerologie I. 17.11. - 18.11.2018 Praha

Místo: Gymnázium Na Pražačce, Nad Ohradou 2825/23, Praha 3 Cena: 3.200 Kč Při…

1ab

Internetový kurz

Numerologie a životní čísla