Prohlášení o ochraně soukromí

Úvod
Společnost Bakova škola numerologie, s.r.o. klade velký důraz na ochranu vašeho soukromí. V tomto prohlášení jsou podrobně uvedena opatření, která používáme pro ochranu vašich osobních údajů při návštěvě našich internetových stránek a informací, které nám poskytujete. Je zde popsáno, jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům je využíváme a jak máte možnost ovlivnit jejich použití. Jsou zde také uvedena opatření, která používáme pro ochranu vašich osobních údajů a způsob, jakým je můžete zkontrolovat a opravit. Přístupem na naše internetové stránky vyjadřujete svůj souhlas s postupy získávání a použití informací, popsanými v tomto prohlášení.

Získávání informací
Informace získané přímo od vás. Většinu stránek společnosti můžete navštívit bez nutnosti zadávat jakékoli osobní údaje. Na některých stránkách vás však můžeme požádat o osobní údaje, abychom mohli poskytnout službu nebo provést transakci, kterou požadujete. Mezi takové osobní údaje mohou patřit:

- kontaktní údaje, například vaše jméno, titul, e-mailová adresa, číslo telefonu a faxu a poštovní adresa;
- osobní informace, jako datum narození, místo narození;
- informace určené pro přizpůsobení a zjednodušení používání našich internetových stránek, například přihlašovací a technické údaje;
- objednávky a dotazy týkající se našich produktů a služeb;
- informace zaznamenávání událostí a vaše zpětná vazba na naše stránky, produkty a služby obecně.

Žádné z těchto informací nemusíte zadávat, ale bez nich nebude možné poskytnout požadovanou službu nebo dokončit vaši transakci.

Informace získané automaticky. Pořizujeme informace o vašich návštěvách na našich stránkách, například zobrazené stránky, objem přenesených dat, použité odkazy, otevřené materiály a jiné akce, provedené na stránkách společnosti. Na stránkách, které otevřete přihlášením pod uživatelským jménem, si můžeme tyto informace spojit s vaší identitou a zjistit tak váš potenciální zájem o naše produkty a služby. Pořizujeme také určité standardní informace, které váš prohlížeč zasílá na každou internetovou stránku, kterou otevřete; například adresa internetového protokolu (IP), druh, možnosti a jazyk prohlížeče, operační systém, datum a čas přístupu na stránku a odkaz, ze kterého jste stránku otevřeli. Tyto informace si nespojujeme s vaší identitou.

Použití informací
Služby a transakce. Vaše osobní údaje používáme pro dodání služeb nebo provedení transakcí, které požadujete, například poskytnutí informací o produktech a službách, zpracování objednávek služeb, zjednodušení použití našich webových stránek a tak dále.

Zlepšení internetových stránek. Vaše údaje můžeme využít ke zlepšení našich internetových stránek a souvisejících produktů a služeb.

Komunikace. S vaším souhlasem můžeme vaše osobní údaje získané z internetových stránek použít pro informování o produktech a službách, které společnost nabízí. Při pořizování informací, které mohou být použity pro zasílání oznámení o našich produktech a službách, vám vždy dáme možnost taková oznámení odmítnout. Navíc je ve všech našich e-mailových zprávách uveden odkaz pro zrušení zasílání, který umožňuje dodávání těchto informací zrušit. Pokud se rozhodnete zasílání zrušit, vyřadíme vás z daného seznamu do 10 pracovních dní.

Použití souborů cookie
Cookie je malý soubor dat uložen v počítači uživatele spojen s informacemi o uživateli. Naše stránky nepoužívají cookies. Pokud chcete cookies zakázat, můžete tak učinit v osobním nastavení Vašeho prohlížeče.

Zpřístupnění vašich osobních údajů
Osobní údaje poskytnuté naší společnosti přes internetové stránky nebudou bez vašeho souhlasu předány mimo společnost.

Zpřístupnění z jiných důvodů. Osobní údaje můžeme také zpřístupnit, je-li to vyžadováno zákonem, nebo v dobré víře, že je to nezbytné pro dodržení právních předpisů nebo pro námi vedené soudní spory, pro ochranu našich práv a majetku, nebo v naléhavých situacích pro osobní bezpečnost jednotlivce.

Zabezpečení
Společnost se zavazuje zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. S cílem zabránit neoprávněnému přístupu, použití či prozrazení vašich osobních údajů používáme celou řadu bezpečnostních technologií. Tyto informace například ukládáme v počítačových systémech s omezeným přístupem, které jsou umístěny v zařízeních, do kterých je přístup rovněž omezen. U stránek, na které se přihlašujete, je vaší odpovědností zajistit bezpečnost hesla a nikomu je nesdělovat.

Úpravy vašich osobních údajů
V některých případech máte možnost zkontrolovat a opravit své osobní údaje, které jste poskytli na našich internetových stránkách. Můžete to provést na stránce, na které jste informace zadali. Vyplněním formuláře Kontaktujte nás můžete kdykoli požádat o kontrolu a opravu svých osobních údajů, které jsme získali prostřednictvím našich stránek, nebo nás požádat, abychom je přestali používat. Před poskytnutím přístupu k osobním údajům si ověříme vaši identitu.

Odkazy na jiné stránky
Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Odkazujeme i na třetí strany. Snažíme se poskytovat odkazy pouze na ty stránky, které sdílejí naše vysoké standardy a respekt pro soukromí, neodpovídáme však za obsah, zabezpečení ani ochranu soukromí na jiných stránkách.

Dodržování tohoto prohlášení o ochraně soukromí
Máte-li otázky ohledně tohoto prohlášení nebo našeho nakládání s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás. Okamžitě se začneme vaší žádostí zabývat a pokusíme se dosáhnout přijatelného řešení.

Změny tohoto prohlášení
Společnost může toto prohlášení o ochraně soukromí aktualizovat. Pokud se tak stane, změníme datum „poslední aktualizace“. Budeme žádat váš souhlas s případnými aktualizacemi tohoto prohlášení, které podstatně rozšiřují sdílení nebo použití vašich osobních údajů způsobem, který nebyl v prohlášení uveden v době jejich pořízení.

Poslední aktualizace 25.5.2011

Bakova škola numerologie © 2011 Copyright. Všechna práva vyhrazena.